Om företaget Produkter Konsulttjänster Nyheter / Press Lediga jobb Kontakta oss Startsida

Översikt Tillämpningar Tekniska specifikationer


Driftsövervakning och driftsstyrning
Övervakning och trådlös rapportering till ett centralt databassystem eller driftscentral öppnar stora möjligheter inom en rad tillämpningar. Bitstreams hårdvarugränssnitt klarar av en mängd olika in- och utsignaler, både analoga och digitala, och färdigt gränssnitt finns till olika givare för temperatur och tryck mm.
Exempel på olika tillämpningar är:

  • Anläggningar av olika slag där det är av intresse att kontinuerligt mäta exempelvis temperaturen, att kontrollera att fläktarna fungerar, att nivåer i behållare inte överstiger eller understiger förbestämda gränser osv. Bitstreams utrustning kan trådlöst rapportera driftsstatus med jämna tidsintervall eller på begäran, liksom larma i samma stund som något allvarligt inträffar.
  • Tillämpningar där ett oförutsett stopp innebär uteblivna intäkter eller dålig reklam. T.ex. obemannade biltvättar eller bensinstationer.
  • Varuautomater som själva rapporterar när varorna börjar ta slut, eller det har blivit fel på apparaten. Undvik onödiga service- eller påfyllningsbesök, utan låt servicepersonal åka ut bara när det behövs.

Och på samma sätt som det går att rapportera driftsstatus från anläggningen, så går det lika bra att trådlöst styra anläggningen via Bitstreams system. Viss automatik går även att bygga in i Bitstreams hårdvarugränssnitt, så t.ex. förutom att skicka larm om för hög temperatur så kan exempelvis en reservfläkt automatiskt kopplas in.

Larm
Så fort en förutbestämd händelse inträffar skickas direkt ett larm via det trådlösa systemet. Larmet kan konfigueras att tas om hand på en driftscentral eller liknande, men det kan också automatiskt distribueras direkt via SMS till en lämplig mobiltelefon, t.ex. till jourhavande driftstekniker.

Lås och passagekontroll
Mobiltelefonen andvänds för att öppna dörrar och skåp etc, och den säkerhetskänsliga och administrativt jobbiga hanteringen av fysiska nycklar försvinner. Det eliminerar problematiken med distribution av nycklar till behöriga personer, insamling av nycklar från icke längre behöriga personer, borttappade nycklar (vilket kanske medför kostsamma låsbyten) osv.
Nu löses behörighetsfrågan centralt, blixtsnabbt och billigt, tack vare den trådlösa kopplingen. Det går att ändra behörigheterna med en gång, oavsett om låset finns i Göteborg, Stockholm, Kiruna, eller för den delen var som helst i Europa.